CINE SUNTEM


• Suntem o companie care oferă informare și consultanță cu rigurozitate și profesionalism pentru accesarea și buna utilizare a fondurilor nerambursabile (granturilor)


• Încurajăm beneficiarii să folosească fondurile fondurile nerambursabile pentru a susține o dezvoltare echilibrată, rezilientă, bazată pe creativitate, flexibilitate și sustenabilitate

• Prin serviciile noastre ne propunem să sprijinim eficient beneficiari publici și privați, asociații pentru dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locală, alte forme de parteneriat și consorții ale acestora.


• Acționăm pentru transparență, predictibilitatea și accesibilitatea informației despre programele de finanțare nerambursabilă

• Colaborăm cu experți, proiectanți, arhitecți, traineri cu experiență, rezultate și integritate demonstrate prin munca acestora.

RO AGORA este o inițiativă antreprenorială lansată în 2021 de Roxana Mînzatu, ministru al fondurilor europene (2019), deputat (2016-2020) - membru al Comisiei pentru Afaceri Europene, președinte al Agenției Naționale de Achiziții Publice (2015-2016), înainte de care a acumulat o experiență valoroasă de consiliere și consultanță pe parcursul a 12 ani în care a lucrat în gestionarea fondurilor nerambursabile

 
Roxana Minzatu ministruy fonduri europene